Queen's Logo

Foreign Language Equivalents for Bibliographic Information :
Dutch

[*   Cardinal Numbers  |  *   Ordinal Numbers  |  *   Glossary of Bibliographic Terms  |  *   Table of Contents (Descriptive Cataloguing)  |  *   Table of Contents (Top)]

Cardinal Numbers

een1
twee2
drie3
vier4
vijf5
zes6
zeven7
acht8
negen9
tein10
elf11
twaalf12
dertien13
veertien14
vijftein15
twintig20
dertig30
veertig40
vijftig50
zestig60
zeventig70
tachtig80
negentig90
honderd100

[Top  |  Table of Contents (Descriptive Cataloguing)  |  Table of Contents (Top)]

Tricolour Line

Ordinal Numbers

eerstefirst
tweedesecond
derdethird
vierdefourth
vijfdefifth
zesdesixth
zevendeseventh
achtsteeighth
negendeninth
tiendetenth

[Top  |  Table of Contents (Descriptive Cataloguing)  |  Table of Contents (Top)]

Tricolour Line

Glossary of Bibliographic Terms

Alphabetical Index

A / B / D-E / G-H / I-K / L-M / O-P / R-S / T / U / V / W-Z

[Top  |  Alphabetical Index &  |  Table of Contents (Descriptive Cataloguing)nbsp;|  Table of Contents (Top)]

Tricolour Line

A
aanhangselappendix
aantekeningnote
aanvullingsupplement
abonnementsubscription
afdelingsection, division
afleveringissue
afzonderlijksingle, separate
auteursrechtcopyright

[Top  |  Alphabetical Index  |  Table of Contents (Descriptive Cataloguing)  |  Table of Contents (Top)]

Tricolour Line

B
bandvolume
beeldpicture, portrait
bestellenorder
bewerktrevised
bibliotecarislibrarian
biblioteeklibrarian
bijdragecontribution
bijgewerktrevised
bijlageappendix, supplement
bijvoegselsupplement
bladwijzerindex
bladzijdepage
boekhandelbookshop
boekhandelaarbookseller
briefletter
brochurepamphlet
buitenlandpamphlet

[Top  |  Alphabetical Index  |  Table of Contents (Descriptive Cataloguing)  |  Table of Contents (Top)]

Tricolour Line

D-E
deelvolume, part
driemaandelijksquarterly
drukedition
drukkerijprinter's
exemplaarcopy

[Top  |  Alphabetical Index  |  Table of Contents (Descriptive Cataloguing)  |  Table of Contents (Top)]

Tricolour Line

G-H
gebondenbound
gedichtpoem
genootschapsociety
geredigeerdedited
geschiedenishistory
gestorvendied
halfjaarlijkhalf-yearly
handelingenproceedings
handschriftmanuscript
herdrukreprint
herzienrevised

[Top  |  Alphabetical Index  |  Table of Contents (Descriptive Cataloguing)  |  Table of Contents (Top)]

Tricolour Line

I-K
inleidingintroduction
jaaryear
jaarboekyearbook
jaargangvolume, year
jaarlijksannual
kortingdiscount
kwartaalbladquarterly

[Top  |  Alphabetical Index  |  Table of Contents (Descriptive Cataloguing)  |  Table of Contents (Top)]

Tricolour Line

L-M
lidmember
losse nummerssingle numbers
maandbladmonthly publication
maandelijksmonthly
maatschappijcompany, society
mededelingcommunication
medewerkercontributor, collaborator
medewerkingcollaboration

[Top  |  Alphabetical Index  |  Table of Contents (Descriptive Cataloguing)  |  Table of Contents (Top)]

Tricolour Line

O-P
omgewerktrevised
onderzoekresearch
ongedruktunpublished
oplaagedition
oud nummerback number
overdruk(je)offprint
overzettingtranslation
perspress
prijsprice

[Top  |  Alphabetical Index  |  Table of Contents (Descriptive Cataloguing)  |  Table of Contents (Top)]

Tricolour Line

R-S
redacteureditor
redactieediting, editorial office
redespeech
reeksseries
registerindex
rekeningbill
ruil(ing)exchange
samengebracht, samengesteldcompiled
samenvattingsummary
stukpart

[Top  |  Alphabetical Index  |  Table of Contents (Descriptive Cataloguing)  |  Table of Contents (Top)]

Tricolour Line

T
tabeltable
ter inzageon approval
ter persein the press
tijdschriftperiodical
toegevoegdadded
tooneelstukplay

[Top  |  Alphabetical Index  |  Table of Contents (Descriptive Cataloguing)  |  Table of Contents (Top)]

Tricolour Line

U
uitgaveedition
uitgebreidenlarged
uitgegevenedited, published
uitgekozenselected
uitgeverijpublishing house
uitkomencome out
uitleggingcommentary
uitverkochtout of print

[Top  |  Alphabetical Index  |  Table of Contents (Descriptive Cataloguing)  |  Table of Contents (Top)]

Tricolour Line

V
veertiendaagsfortnightly
verbeterdcorrected, improved
verenigingsociety
verhaalstory
verhandelingenproceedings
verklaringcommentary
vermeerderdenlarged
verschijnenappear
vertalingtranslation
vertellingstory
verzameldcollected
verzamelingcollection, series
verzendingdispatch
vlugschriftpamphlet
voorbereidingpreparation
voorbericht, voorrede,
voorwoordpreface, forward

[Top  |  Alphabetical Index  |  Table of Contents (Descriptive Cataloguing)  |  Table of Contents (Top)]

Tricolour Line

W-Z
wekelijksweekly
woord voorafpreface
woordenboekdictionary
word vervolgdto be continued
zelfdesame

[Top  |  Alphabetical Index  |  Table of Contents (Descriptive Cataloguing)  |  Table of Contents (Top)]

Tricolour Line

Section 2, Dutch
October 10, 2003 by E. Read

Page maintained by Elizabeth A. Read, readel@queensu.ca. Created: 30/04/96 Updated: 09-Oct-2003 06:28 PM